همکار محترم

با سلام؛

        پرسشنامه حاضر باهدف سنجش نظرات جنابعالی جهت پیشرفت اهداف شرکت و بهبود شرایط کاری طراحی شده است. لذا خواهشمند است نظرات ارزشمند خود را در جهت ارتقاء وضعیت

موجود اعلام فرمایید. امیدواریم به مرور زمان بتوان به این مهم دست یافت.

                                                                                                                                    (اداره منابع انسانی و پشتیبانی)

لطفا صبر کنید
رفتن به نوارابزار